THÔNG BÁO LẦN 1 Hội thảo hướng Môi trường và Năng lượng

Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường tổ chức hội thảo CÁC GIẢI PHÁP KHOA HQC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG TIÊN TIẾN HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam.
THÔNG BÁO LẦN 1  Hội thảo hướng Môi trường và Năng lượng
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến