Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm

Chủ tịch Viện Hàn lâm quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam...
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến