Thông báo số 1 - Hội nghị Khoa học Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Biển lần thứ VI

Hội nghị Khoa học Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Biển lần thứ VI là một trong các hoạt động khoa học về Biển ở quy mô Quốc gia nhằm chào mừng 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Thông báo số 1 - Hội nghị Khoa học Quốc gia về Khoa học và Công nghệ Biển lần thứ VI
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến