Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị:
Đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR
1. Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên khai báo y tế điện tử thông qua mã QR Code, sử dụng một trong các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone.
2. Các đơn vị thực hiện kiểm soát vào và ra cơ quan hằng ngày đối với khách đến và đi thông qua mã QR Code (Hướng dẫn đăng ký tại Phụ lục đính kèm) nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
3. Đối với những người không không có điện thoại thông minh có thể thực hiện “Khai báo y tế” bằng cách truy cập đường dẫn https://tokhaiyte.vn trên máy tính có kết nối internet tại nơi cần khai báo.
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến