Quyết định về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Cơ học

Phòng QLTH kính gửi Quyết định về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Cơ học. (Giảm 02 biên chế so với năm 2023)
Quyết định về việc số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Cơ học
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến