Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Cơ học

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt nam quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Viện trưởng Viện Cơ học giữ chức Viện trưởng Viện Cơ học từ ngày 1/07/2023.
Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Cơ học
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến