Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam quyết định ban hành quy định "Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo và quản lý các cấp thuộc Việt Hàn lâm...
Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến