Hướng dẫn thực hiện xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng Ngân sách nhà nước (công văn 1281)

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam gửi các đơn vị trực thuộc hướng dẫn thực hiện thông tư số 02/2023/TT-BKHCN trong xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước...
Hướng dẫn thực hiện xây dựng hồ sơ nhiệm vụ KHCN có sử dụng Ngân sách nhà nước (công văn 1281)
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến