Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam quyết định ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc.
Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chọn lọc
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến