Thông tư hướng dẫn xây dựng, phân bổ và quyết toán nhiệm vụ KHCN

Thông tư liên tịch hướng dẫn xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước.Số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
Thông tư hướng dẫn xây dựng, phân bổ và quyết toán nhiệm vụ KHCN

Quý vị có thể xem và tải chi tiết về thông tư được đính kèm theo link dưới đây.

Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến