Quy định về việc tố chức đấu thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam ban hành Quy định về việc tố chức đấu thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Quy định về việc tố chức đấu thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp
Tham gia bình luận

Đánh giá

Các tin khác

Từ khóa phổ biến