Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Cơ học

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Viện Cơ học

Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau:


+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Cơ học và Môi trường Biển;


+ 02 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Thủy động lực và Giảm nhẹ thiên tai trong Lưu vực;


+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Thí nghiệm Công nghệ kiểm soát Rung và Ồn;


+ 01 nghiên cứu viên (hạng III), mã số: V.05.01.03 chuyên ngành Thủy khí Công nghiệp và Môi trường lục địa.


Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển


Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/3/2018 đến hết ngày 25/4/2018.


Địa chỉ nhận hồ sơ: phòng 304 nhà A, 264 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội, số điện thoại: 0983761216


(Lưu ý: Không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện)Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến