Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam

Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam ban hành quy chế mới xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Xây dựng và Phát triển Viện hàn lâm.
Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương của Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến