Lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Cơ học năm 2017

Lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Viện Cơ học năm 2017

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Cơ học năm 2017 thông báo lịch phỏng
vấn các ứng viên dự tuyển viên chức Viện Cơ học năm 2017 như sau:

Thời
gian bắt đầu: 8h30’ thứ Sáu ngày 09 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 205
nhà A, Viện Cơ học.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến