Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Mạnh.
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

Đề tài: “Bài toán khai thác năng lượng cho mô hình dầm áp điện phi tuyến với hiệu ứng cộng hưởng chính và thứ cấp”.

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật. Mã số: 9 52 01 01.

Thời gian: từ 14h00, Thứ Năm, ngày 09/11/2023.

Địa điểm: Phòng họp 1705 tầng 17,

Học viện Khoa học và Công nghệ,

Nhà A28 - Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ,

Số 18 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến