Thông báo số 2 của Hội nghị cơ học toàn quốc kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Cơ học

Nhân dịp 45 năm thành lập Viện Cơ học, được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Cơ học phối hợp với Viện Vật lý và Hội Cơ học Việt Nam tổ chức Hội nghị Cơ học toàn quốc tại Hà Nội ngày 09/04/2024 (thứ ba)
Thông báo số 2 của Hội nghị cơ học toàn quốc kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Cơ học
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến