Viện Cơ học triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, Viện cơ học thông báo tới các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch:
Viện Cơ học triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến