Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF

Trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam năm thứ 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (RAEng/Royal Academy of Engineering) mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế có sản phẩm sáng tạo, có tiềm năng thương mại hóa nộp hồ sơ tham gia Chương trình đào tạo “Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” (Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF).
Chương trình “Leaders in Innovation Fellowships” - LIF

Mục tiêu của Chương trình là đào tạo nâng cao năng lực và tăng cường hợp tác quốc tế cho các nhà khoa học Việt Nam trong việc thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là các nhà nghiên cứu đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh cho các sản phẩm sáng tạo của mình.

Chương trình năm 2020 sẽ tuyển 10 ứng viên để tham gia các nội dung đào tạo, kết nối. Trong đó, có tài trợ 01 khóa đào tạo ngắn hạn (05 ngày) tại Vương Quốc Anh.

Chi tiết xem tại link bên dưới và thông tin trong các file kèm theo.
http://vast.ac.vn/thong-bao/4078-quy-newton-viet-nam-thong-bao-moi-nop-ho-so-chuong-trinh-ho-tro-thuong-mai-hoa-ket-qua-nghien-cuu-cua-nha-khoa-hoc-leaders-in-innovation-fellowships-nam-2020-2021
Trân trọng thông báo để các nhà khoa học biết, nghiên cứu tham gia Chương trình.Tham gia bình luận

Đánh giá

Từ khóa phổ biến