Phòng Mô phỏng và Tính toán kết cấu

TRƯỞNG PHÒNG: GS. TS. Nguyễn Việt Khoa
Email: [email protected]
Điện thoại:


Danh sách cán bộ phòng :


1. GS. TS. Nguyễn Việt Khoa (trưởng phòng)
2. TS. NCVC. Trần Thanh Hải
3. Nguyễn Văn Quang
4. Đào Thị Bích Thảo

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Việt Khoa
Điện thoại: 024387623241
Email: [email protected]

Lực lượng cán bộ:

Lực lượng nghiên cứu 5 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ, 02 thạc sĩ.

    PGS. TS. Nguyễn Việt Khoa
    TS. Trần Thanh Hải
    TS. Nguyễn Văn Quang
    ThS. Cao Văn Mai
    ThS. Đào Thị Bích Thảo

Trang thiết bị:

    Máy đo dao động PULSE, hãng B&K Đan Mạch.
    Máy đo dao động Laser PVD-100, hãng Polytec Đức.

Lĩnh vực hoạt động

    Thử nghiệm động kết cấu.
    Đo đạc và xử lý tín hiệu dao động.
    Mô phỏng và tính toán kết cấu bằng FEM.
    Giám sát và đánh giá nguy cơ mất an toàn kết cấu.
    Chế tạo và phát triển hệ thống tự động giám sát kết cấu.

Thành tựu chính đã đạt được
    Các nhiệm vụ / dự án nghiên cứu đã thực hiện trong 5 năm gần nhất:

    Nghiên cứu đánh giá nguy cơ mất an toàn của công trình cầu dạng dầm sau khi xảy ra động đất hoặc chịu tải trọng mạnh. Đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN, năm 2013-2014.
    Phân tích phản ứng động của dầm kép dưới tác động của động đất. Viện Cơ học, 2014.
    Phân tích hiệu ứng buffeting của kết cấu giàn cẩu cao tầng có hư hỏng. Viện Cơ học, 2015.
    Phân tích hiệu ứng buffeting của kết cấu giàn cẩu cao tầng có hư hỏng dưới tác động của gió. Viện Cơ học, 2016.
    Phân tích hiệu ứng buffeting của kết cấu giàn cẩu cao tầng có hư hỏng dưới tác động của gió, Viện Cơ học, 2016.
    Giám sát kết cấu bằng phương pháp dao động. Quỹ NAFOSTED, 2015-216.
    Nghiên cứu thực nghiệm phương pháp phát hiện vết nứt dựa trên phân bố độ cứng phần tử. Viện Cơ học. 2017.
    Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đo và giám sát kết cấu on-line bằng phương pháp dao động. Viện Hàn lâm KH&CN, 2016-2017.
    Ứng dụng thiết bị đo laser PDV-100 trong đo đạc ma trận receptance của dầm có khối lượng tập trung. Viện Cơ học, 2018.
    Phân tích và thiết kế các kết cấu dạng dầm và đĩa có kể đến ảnh hưởng của bất đẳng hướng đàn hồi và dẻo. Viện Hàn lâm KH&CN, 20017-2018.
    Các phương pháp phân tích tín hiệu dao động phục vụ phát hiện hư hỏng của kết cấu. Quỹ NAFOSTED, 2018-2020.
    Kết quả nghiên cứu tiêu biểu đã được công bố trong 5 năm gần nhất
    Khoa Viet Nguyen. Mode shape analysis of a cracked beam and its application for crack detection. Journal of Sound and Vibration, 333 (2014) 848–872.
    Khoa Viet Nguyen. Crack detection of a beam-like bridge using 3D mode shapes. Vietnam Journal of Mechanics 2014, Vol. 36 No. 1, p. 13-25.
    Khoa Viet Nguyen. Influence of a lumped mass on free vibration of a double-beam. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học. Hà Nội, 2014, Tập 2, p. 247-252.
    Khoa Viet Nguyen, Anh Ngoc Dang. Dynamic analysis of a triple-beam subjected to a moving load. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2014, Hanoi, Vietnam, p. 57-64.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen, Mai Van Cao. Flutter analysis of a high cracked slender structure. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2014, Hanoi, Vietnam, p. 433-440.
    Khoa Viet Nguyen, Oluremi A Olatunbosun, Anh Tuan Bui. Simultaneous influences of surface irregular parameters and moving speed on dynamic response of a cracked double beam subjected to moving vehicle. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2014, Hanoi, Vietnam, p. 49-56.
    Khoa Viet Nguyen. Dynamic analysis of a cracked beam-like bridge subjected to earthquake and moving vehicle. Advances in Structural Engineering 2015, Vol 18 (1), p. 75-96.
    Khoa Viet Nguyen, Mai Van Cao. Dynamic analysis of a damaged slender structure excited by centrifugal force. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Đại học Duy Tân, TP Đà Nẵng 2015, p. 794-801.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen. Free vibration of a cracked double-beam carrying a concentrated mass. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol.38, No.4 (2016), pp. 279–293.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen. Element stiffness index distribution method for multi-cracks detection of a beam-like structure. Advances in Structural Engineering 2016, Vol. 19(7) 1077–1091.
    Khoa Viet Nguyen. Crack detection of a double-beam carrying a concentrated mass. Mechanics Research Communications, Volume 75, July 2016, Pages 20-28.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen. A method for multi-crack detection of a double beam using measured frequency response function. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2016, 223-230.
    Khoa Viet Nguyen, Mai Van Cao. Buffeting effect on a cracked high and slender structure and its application for damage detection. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2016, p. 215-222.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen. Wavelet based method for crack detection of a multi-beam carrying a concentrated mass. International Conference on Engineering Mechanics and Automation ICEMA 2016, 231-238.
    Khoa Viet Nguyen, Mai Cao Van. Investigation of the receptance of triple beam carrying a concentrated mass. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017, 630-637.
    Khoa Viet Nguyen, Thao Bich Thi Dao. Vibration based method for crack detection of a cracked multi-beam subjected to moving vehicle. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017, 638-645.
    Khoa Viet Nguyen, Quang Van Nguyen, Kien Dinh Nguyen, Mai Van Cao, Thao Thi Bich Dao. Numerical and experimental studies for crack detection of a beam-like structure using element stiffness index distribution method. Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 39, No. 3 (2017), pp. 203 – 214.
    Dinh Kien Nguyen, Khoa Viet Nguyen, Van Manh Dinh, Buntara S. Gan, Sergei Alexandrov Nonlinear bending of elastoplastic functionally graded ceramic-metal beams subjected to nonuniform distributed loads. Applied Mathematics and Computation 333 (2018) 443–459.
    Khoa Viet Nguyen, Mai Van Cao, Thao Thi Bich Dao, Quang Van Nguyen. Investigation of the receptance matrix of a cracked beam. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018.
    Khoa Viet Nguyen, Mai Van Cao, Thao Thi Bich Dao, Quang Van Nguyen. Theoretical and experimental studies of the receptance matrix of clamped-clamed beam carrying concentrated masses. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật răn lần thứ XIV, Đại học Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh, 19-20/7/2018.
    Sở hữu trí tuệ:
    Sở hữu nhãn hiệu phần mềm DAMONITOR, số 250402, cấp năm 2015.