Thông báo

Viện Cơ học phối hợp với trường Đại học Công nghệ xin thông báo...[chi_tiết]

Các tin khác :
Tin khoa học

Năm 2012, theo dự án “Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm cơ học thủy khí” thuộc dự án cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phòng Thí nghiệm cơ học Thủy khí đã được trang bi các thiết bị thí nghiệm cũng như phần mềm tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học và áp dụng khoa học vào đời sống. Các trang thiết bị đã được lắp đặt và vận hành tại phòng thí nghiệm Thủy khí công nghiệp và bước đầu đã cho thấy hiểu quả....[chi_tiết]

Các tin khác :
Đời sống

Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3, công đoàn Viện Cơ học tổ chức cho chị em trong Viện đi tham quan du lịch tại Thung Nai, Hòa Bình trong ngày thứ năm (06/03/2014)...[chi_tiết]

Các tin khác :
Khoa học và cuộc sống

Giải thưởng Kovalevskaia 2011 đã được trao cho 2 nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu ứng dụng khoa học tự nhiên, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước....[chi_tiết]

Các tin khác :
Liên kết đến thị trường OTC
Liên hệ - Bản đồ trang web - Liên kết - Hướng dẫn
Bản quyền @ 2007 thuộc về Viện Cơ học